אוצר הקללות ביידיש-חיים מזר

חיים מזר חוקר רב תחומי נכנס הפעם לתחום מחקר זר ומוזר באמת הנמצא על סף ההיעלמות מהעולם עולם ניבולי הפה של שפת היידיש .

האם יש מקום להחיות מחדש את קללות היידיש?

לכל הפחות אפשר לאמר שיש בהן כושר דמיון והמצאה מרובים דבר שאי אפשר להגיד על הקללות המוכרות לי אלו שמוצאן בעברית ובערבית.באנגלית ובצרפתית ברוסית.

אוצר הקללות ביידיש

חיים מזר

מנין ימיה של השפה היידית הוא כ-1000 שנה.אורך החיים של השפה הקנה לה עושר ועומק שיכולים להיות רק לשפות בעלות תוחלת חיים ארוכה.בזכות זאת אוצר המילים של השפה גדלו והועצמו גם היכולת לבנות דקויות שונות.השפה היידית ביסודה היא הגרמנית שדוברה לפני 1000 שנה. נוספו לה מילים מהעברית ומהשפות אשר בתחומם הגיאוגרפי חיו יהודים.אחד האמצעים הבונים את תרבותה של כל שפה הוא הספרות שלה.בכל ספרות שהיא יש סוגות(ז'אנרים ) שונים.מביניהם, אוצר האמרות והקללות יכול ללמד הרבה על החיים השוטפים מאחר והם משקפים את היומיום. היידיש התברכה ברבים מהם.
מה שמקנה להם את הייחודיות הכל כך אופיייניים הוא הצליל,המוסיקה שלה. בתרגום משפה לשפה הרבה הולך לאיבוד מאחר ולא קיימת שום אפשרות להעביר משפה לשפה קונוטציות ואינטונציות.מובא כאן מקבץ של אמרות וקללות עם תרגום לעברית.מקבץ זה הוא פרי עטי.

מיט איין הארץ אזוי ווי אשטיין דער מצבה איז אומזיסט-

 עם לב שלך  כמו אבן המצבה היא בחינם.

א רויח זאל אריין קריכאן אין דיינע נשמה אונד זאלסטע פארלייאראן דיינע גאוויסאן-

שדיבוק  ייכנס בנשמה שלך ותאבד את השפיות שלך.

זאלסטע לייבן צווישאן ביימע וואס קאנאאן נישט גייבאן קיינע פרוכטאן-

שתחיה חיים ארוכים  בין עצים שלא יכולים להניב פירות.

זאלן דיינע גזאלצנע טרוייארן אויפהייבן דיינע בלוטרוק-

שהדמעות המלוחות שלך יעלו לך את הלחץ דם.

זאלסט נישט אויף הייראן צום קרכצאן

-שלא תפסיק להיאנח.

 

.ס'אשוט אוייף דיינע גשמדקע חלומוס וואס די אוסט- דיי קאנסט נישט פארגינאן פאר דיינע איגנע חלומוס

חבל על החלומות המתוקים שלך.אתה לא מסוגל לפרגן לחלומות שלך עצמך.

מיט א- קאלטע נשומה וואס די אוסט, דער אייז און דעם פריגי'דער איז ווארם-

בהשוואה לנשמה קרה כמו שלך הקרח במקרר לוהט.

לאז,זאלן אריין קריכען און דיינע נאז אונד זאלסטע נישן וויסאן פון ווי אונהייבן צום קראצען-

 שיכנסו לך כינים   לאף ושלא תדע מאיפה להתחיל להתגרד.

זאלסטע פארלייראן דער מערגאכקלייט צום לאכן אונד דער אגיינע פארגיניגאו וואס זאל דייער בלבייבאן איז תשעה באב טרוייארן –

שתאבד את היכולת שלך לצחוק ושההנאות היחידות שלך תהיינה דמעות של תשעה באב.

זאלן דייער וואקסן אויף דער פינגאר א-זוייפאל ברילנטאו אז אסט נישט קאנאן האלטען אין דער האנד א-גלוס תה-

שיצמחו לך על האצבעות כל כך הרבה יהלומים שלא תוכל להחזיק בידיים כוס תה.


זאלן דיינע הואר אויפן קאפ אויס זעייאן ווייר א-בואד פון א-קוזה-

שהשערות על הראש שלך יראו כמו זקן של תיש.

צום דיינע חאסנע ,זאלסטע פרפומיירן מיט קנובאל-

  שתתבשם בחתונה שלך  עם שום .

 


מיט א-זוייפאל וורטע וואס די ניצט,מאן קאנאן בויין אין בריק צו דער לבנה-

עם כל הרבה מילים שאתה משתמש אפשר לבנות גשר לירח.

 

עוד מאוצר הקללות ביידיש

 

 

1.מיט א-בוארד וואס די אוסט מאן קאן מאכן קוגל-

עם זקן כמו שלך אפשר לעשות קוגל.

 

2.זאל דער איינצקע פארמיאגנס וואס אוסט האבן אין לייבן זייאן דיינע פאלצ'ע טרויערן

שהרכוש היחידי         שלך יהיו דמעות הכזב שלך.

 

3.זואר איגארקס  זאנען גאשמאק,אובער ווען דיינע מחתיינסטה איז זואר די דארפסט נישט זיכאן קיין        שונאים-

מלפפונים חמוצים הם טעימים,אבל אם חמותך היא חמוצה לא צריך לחפש שונאים.

 

4.טומע אוסט חאסנה אין דיינע פארציקער אובר פיפצקע יארן ,קייאן מאל אסט נישט טראפען דיינע  מחתיינסטה

-אם אתה מתחתן בשנות הארבעים או החמישים שלך לעולם לא תפגוש את חמותך.

 

5.זאל מאן דייעך האנגען מיט דער לוקשן פון דיינע יואך-

שיתלו אותך עם האטריות שבמרק שלך.

 

 1. מיט א-זויפאל מאל וואס די לעקסט דיין בלאבואס ,שוואמן זאנאן וואקסן אויף דיין צינג-

עם כל כך הרבה פעמים שאתה מלקק לבוס שלך ,יצמחו לך פטריות על הלשון.

 

7.מיט א-זויפאל מאל וואס די וויאנסט, מאן קאן פארשטארקארן דער כותל פון טרויארן-

 עם כל כך הרבה פעמים שאתה בוכה אפשר לחזק את כותל הדמעות עם הדמעות שלך.

 

8.מיט א-זעכע גרויסע באקאלאך וואס די אוסט מן קאן מאכן קניידלאך-

 מלחיים גדולות כמו שיש לך אפשר לעשות כופתאות.

 

9.דער קאלאך אין דיינע אודערן איז צו וויינאק צום קאלכן א-וויניק-

כמות הסידן שבעורקים שלך לא מספיקה בשביל לסייד דירה.

 

10.קאנסט מיר בורגען א-ביסלע שימאל פון דיינע לינגאן צו פרודיציארן מדיקמאנטן?-

האם אתה יכול להשאיל לי טחב מהריאות שלך בשביל להכין תרופות?

 

11.דאס פארטלע וואס די אסט פארשטייט דאס לייבן בעסע פון דיער

-רבע העוף שאתה אוכל מבין את החיים טוב יותר ממך.

 

12.דיינע ווארמע נשומה איז אזוי ווי א-זאפוקע.ס'צינסאך און אונד פארלשסצאך

-הנשמה שלך היא כמו גפרור ,נדלקת ונכבית.

13.לאכן איז געזונט,אובער לאכן אויפ זאך אליין איז א-ברוכה-
לצחוק זה בריא,אבל לצחוק על עצמך זה ברכה.

14..מיט א-פונאם וואס די אוסט רייטאכך איז פיל מיט וואסער-
עם פנים כמו שלך הצנון מלא במים.

15.טומאר מאט א-ריינן גיסאן תה אין דיינע קאפ, מאט קאנן זאגן אז סאז דו עפאס-
אם נשפוך תה לראש שלך ,אפשר יהיה להגיד שיש בו משהו.

16..זאלסט האבן א- זעכנע זיסע חלוימס,אז אסט נישט וועלאן קיין מאל אויפוואקן פון דיינע שלופ-
שיהיו לך כאלה חלומות מתוקים שלא תרצה אף פעם להתעורר.

 

17.אין דער שפיגל די זייאסט אוס צום בעסאטן ,בלייב דורטאן-
במראה את נראית בצורה הטובה ביותר. תישארי שם.

 

18.מיט א- זעכנע שפיצידקע נייגל וואס די אוסט ,סאז בעסאר אריין צופלנאצן אין דער פינגער גזונדע צ'ווקאס
עם ציפורנים כה מושחזות שיש לך,עדיף להשתיל מסמרים בריאים.

19.דער בלומאן אויף דיינע קלייד קאנן נישט זאגן א–גוט ווארט אויפ דייער-
אפילו הפרחים על השמלה שלך לא יכולים להגיד עליך מילה טובה.

.20. מיט א-זיין אפאטיט וואס די אוסט, זייע שנאל אסט פארגעסן די ערשטא פורציה-

עם תאבון כמו שיש לך, מהר מאוד תשכח את המנה הראשונה.

21. וואן די גייסט צום שול,קיין מאל זאלס נישט זאגן דער מפטיר-

כשאתה הולך לבית הכנסת,אף פעם לא   תקרא  את המפטיר.

 

22 .גאווינטשט זאלסט זיין מיט נישט צי גרוסיע אוייגן .איט האפ דיינע טאשן,זאלסט נישט בלייבן מיט  ליידקע    טאשן וואן די גייסט צום תשליך-

שלא יהיו לך עיניים גדולות מדי. שמור על הכיסים שלך כדי  שלא יישארו ריקים כשאתה הולך לתשליך.

 

23. סאז שוויע צום זיין א-ייד,אונד סאז נישט לייכט צו זיין א-יידנע-
קשה להיות יהודי וקשה עוד יותר להיות להיות אישה יהודיה שמנה.

בחזרה לאוצר הקללות ביידיש

יט א-בוארד וואס די אוסט מאן קאן מאכן קוגל-

עם זקן כמו שלך אפשר לעשות קוגל.

 

2.זאל דער איינצקע פארמיאגנס וואס אוסט האבן אין לייבן זייאן דיינע פאלצ'ע טרויערן

שהרכוש היחידי         שלך יהיו דמעות הכזב שלך.

 

3.זואר איגארקס  זאנען גאשמאק,אובער ווען דיינע מחתיינסטה איז זואר די דארפסט נישט זיכאן קיין        שונאים-

מלפפונים חמוצים הם טעימים,אבל אם חמותך היא חמוצה לא צריך לחפש שונאים.

 

4.טומע אוסט חאסנה אין דיינע פארציקער אובר פיפצקע יארן ,קייאן מאל אסט נישט טראפען דיינע  מחתיינסטה

-אם אתה מתחתן בשנות הארבעים או החמישים שלך לעולם לא תפגוש את חמותך.

 

5.זאל מאן דייעך האנגען מיט דער לוקשן פון דיינע יואך-

שיתלו אותך עם האטריות שבמרק שלך.

 

 1. מיט א-זויפאל מאל וואס די לעקסט דיין בלאבואס ,שוואמן זאנאן וואקסן אויף דיין צינג-

עם כל כך הרבה פעמים שאתה מלקק לבוס שלך ,יצמחו לך פטריות על הלשון.

 

7.מיט א-זויפאל מאל וואס די וויאנסט, מאן קאן פארשטארקארן דער כותל פון טרויארן-

 עם כל כך הרבה פעמים שאתה בוכה אפשר לחזק את כותל הדמעות עם הדמעות שלך.

 

8.מיט א-זעכע גרויסע באקאלאך וואס די אוסט מן קאן מאכן קניידלאך-

 מלחיים גדולות כמו שיש לך אפשר לעשות כופתאות.

 

9.דער קאלאך אין דיינע אודערן איז צו וויינאק צום קאלכן א-וויניק-

כמות הסידן שבעורקים שלך לא מספיקה בשביל לסייד דירה.

 

10.קאנסט מיר בורגען א-ביסלע שימאל פון דיינע לינגאן צו פרודיציארן מדיקמאנטן?-

האם אתה יכול להשאיל לי טחב מהריאות שלך בשביל להכין תרופות?

 

11.דאס פארטלע וואס די אסט פארשטייט דאס לייבן בעסע פון דיער

-רבע העוף שאתה אוכל מבין את החיים טוב יותר ממך.

 

12.דיינע ווארמע נשומה איז אזוי ווי א-זאפוקע.ס'צינסאך און אונד פארלשסצאך

-הנשמה שלך היא כמו גפרור ,נדלקת ונכבית.

 

 

ראו גם

האיש שהציל את היידיש

עברית או יידיש ?

הזרעים הרוחניים של גדול משוררי היידיש אברהס סוצקובר

 

פרסם תגובה או השאר עקבות: Trackback URL.

תגובות

 • דוד שליט   ביום פברואר 11, 2010 בשעה 11:25 am

  כמה חוכמת חיים בכל משפט. אפשר תוסיף סאונד-טרק, מישהו כמו דג'יגאן יורה את הטקסטים האלה?

 • רוני   ביום פברואר 11, 2010 בשעה 5:55 pm

  כדאי היה לתקן את כתיב היידיש – אין כאן אף מילה שכתובה כמו שצריך, וחבל. חמש דקות של בדיקה במילון יידיש היו פותרות את הבעיה. לדוגמא:
  זאָלסט נישט אויפֿהערן צו קרעכצן

  אנא לא לזלזל! יידיש היא שפה ככל השפות , ומגיע לה קצת רעספּעקט

  • Sara-Shira Dagan   ביום ספטמבר 25, 2016 בשעה 9:01 am

   חבל שאין לך גם כמה מילים טובות להגיד ……..דוס קוסט נישט געלט

  • משתמש אנונימי (לא מזוהה)   ביום ספטמבר 4, 2017 בשעה 6:26 am

   בהחלט בהחלט חבל שהכתיב לא נכון וכן שימו לב שיש ספר מדהים למי שמתעניין ורוצה להרחיב את ברכותיו וקללותיו ביידיש של החוקר יוסף גורי לאָמיר הערן גוטע בשורות – ברכות וקללות ביידיש (זה קישור לפרטים לגביו http://www.booknet.co.il/prodtxt.asp?id=50905#.Wazxw7KGPIU )

  • אילנה פולק   ביום אפריל 28, 2020 בשעה 2:06 pm

   למה לא העבירו הגהה על הכתוב.? זה כתוב בנח עם שבע שגיאות וזה נורא.

 • יוני   ביום פברואר 11, 2010 בשעה 8:58 pm

  נו אז יאללה תעשה את זה. חמש דקות אמרת…

 • יעל   ביום פברואר 12, 2010 בשעה 2:32 am

  מעולה!

 • איפכא   ביום פברואר 14, 2010 בשעה 12:04 am

  למרות ה זעזוע משגיאות ה כתיב – אהבתי.
  והתרגום הנכון לפתגם הראשון – עם לב אבן כשלך המצבה מיותרת.
  יש תקומה ליידיש.

 • מספר 666   ביום מרץ 11, 2010 בשעה 5:14 am

  העשיר והמגוון של שפת היידיש
  יש כאן
  http://www.notes.co.il/eshed/65852.asp

 • מספר 666   ביום מרץ 24, 2010 בשעה 5:55 am

  לאחר שפירסם שתי רשימות שבהן אסף ממיטב הקללות וניבולי הפה בשפה היידיש ,חיים מזר מביא
  עוד רשימה של קללות שנשכחו אך לא נס ליחן.
  .
  ראו
  בחזרה לאוצר הקללות ביידיש
  http://www.notes.co.il/eshed/66178.asp

 • Orit   ביום פברואר 21, 2011 בשעה 1:15 pm

  לא הפסקתי לצחוק רק מהמחשבה שבני בן ה 11 ישתמש בקללות האלה בבית הספר

 • חצקל   ביום מרץ 5, 2014 בשעה 8:41 am

  רוני, זה לא רק הכתיב הקלוקל, גם האידיש עצמה עילגת ביותר..

 • משתמש אנונימי (לא מזוהה)   ביום מרץ 14, 2014 בשעה 6:27 am

  משה
  חצקל.. השם שאתה מציג בו את עצמך הוא לא שמך האמיתי. זה שם שהתאים ליהודי מזרח אירופה ובפרט פולין.יהודים בני דורות אלה הם מעטים כיום מדרך הטבע ואני לא בטוח שהוריך נתנו לך שם זה ואתה גם לא חצקל איש כסית. ההערכה שלי שאתה אדם צעיר מאוד לכל היותר בשנות ה -40 שלו. גם בני דור זה הם היידיש שהם שמעו בבית אינה היידיש הספרותית מבית היוצר של שלום עליכם או איציק מאנגר או אברהם סוצקובר. היידיש שלך היא יידיש שלומדים בקורסים ולכן אינך יכול לומר שהיידיש של כותב זה היא עילגת. אינך מספיק ידע בשביל להגיע למסקנה כה גורפת. איך אומרים זאת בתרגום לעברית שתהיה כמו בצל עם הראש באדמה והרגליים למעלה. אמן כן יהי רצון.

  • משתמש אנונימי (לא מזוהה)   ביום מרץ 14, 2014 בשעה 6:54 am

   חצקל

   בנוסף לכך כותבים יידיש ולא אידיש מה שמחזק את ההערכה שלי שיידיש אינה שפת האם שלך, אז טול קורה מעל עיניך. כנראה שהיידיש אינה דיוק כוס התה שלך. אל תעשה את עצמך ידען גדול של תרבות זו. אתה לא שם ולא תהיה שם.

   • שלום   ביום דצמבר 22, 2019 בשעה 3:17 pm

    דוקא אלה שמדברים יידיש כשפת אם נוטים לכתוב "אידיש" ולא "יידיש". "יידיש" הוא הכתיב של ייוו"א, אשר אינו מוכר לרוב דוברי האידיש.

    וכאחד שדובר אידיש כשפת-אם אני יכול לאשר – האידיש כאן עילגת לחלוטין.

 • מישהו   ביום ינואר 17, 2015 בשעה 1:23 pm

  תגישו איך אומרים "תפסיק לקשקש בביצים"

  • משתמש אנונימי (לא מזוהה)   ביום אפריל 7, 2015 בשעה 12:50 pm

   מישהו On

   האק נישט אין צ'אניק

 • yitschack eliyahu   ביום אוקטובר 30, 2015 בשעה 7:20 am

  היידיש מעולה הכתיב גרוע ממש, היידיש ממש יידיש של חסידים, כאילו ממש כמו שאני מכיר אותה (חסיד בעלזא, מה שאומר שיידיש שלי זה שפת אם מגיל אפס)

  • שלום   ביום דצמבר 22, 2019 בשעה 3:19 pm

   אני גם דובר אידיש מגיל אפס (אידיש חב"דית) והאידיש כאן היא די עילגת לטעמי. יכול להיות שהינך מארץ ישראל שם רוב דוברי האידיש דוברים בשפה די עילגת.

 • שושי   ביום אוקטובר 31, 2015 בשעה 7:06 pm

  אין לי מילים !! פשוט נפלא

 • משתמש אנונימי (לא מזוהה)   ביום ספטמבר 16, 2016 בשעה 9:50 am

  מי יודע מה זה אוקס?

  • משתמש אנונימי (לא מזוהה)   ביום ספטמבר 26, 2018 בשעה 1:58 am

   תשמעו סיפור. עבדתי פעם אצל אדריכל שתכנן מגרש כדורגל. הוא נתקל בבעית מזיקים למשטח הדשא. מאןדהוא מסר לו שיש חומר הדברה מתאים למזיקים אלו בשם "טריאוקסון". על מנת לזכור הוא שינן: "טרי" שלוש ו-"אוקסון" שור (= אוקס) קטן. אחרי זמן בישיבה אצל לקוח חשוב, עלתה השאלה כיצד מטפלים בדשא. האדריכל המכובד העלה מנבכי זכרונו – "ארבעה חמורים קטנים…"
   הלקוח הביט בו והשיב: "אני רואה רק חמור אחד…".

 • מיכאל גלובה   ביום ספטמבר 24, 2016 בשעה 6:31 am

  בהיותי בקיבוץ בקראקוב ב1946הגיע אלינו איזשהו יהודי שהקריא לנו סיפור בשם: די גענדזלקע – מוכרת אווזים. כל חיי ואני היום בן 88, אני מחפש את הסיפור הזה שלפי זכרוני, אמור היה להיות של שלום עליכם. הסיפור מתחיל בכך, שהסופר חיפס נושא ולא היה לו, לכן הלך לשוק, נתן למוכרת עווזים 2 זלוטי וביקש שזאת תקלל אותו. והיא אמרה:איך אקלל אותך, הרי נתת לי 2 זלוטי, לכן עלי לברך אותך. והתחילה לברך… לסופר זה לא התאים, לכן חטף לה את ה2 זלוטי, ואז זה התחיל: אני זוכר רק את הפתיחה: א ברען, א סרייפע, א שלאג, מגייפע… ככה זה נמשך כמה דפים. הסופר זרק לה 5 זלוטי וברך . והקללות עדיין מהדהדות אחריו.אולי מישהו מכיר את היצירה הזאת? בספרייה הלאומית לא מצאו לי אותה.

 • משתמש אנונימי (לא מזוהה)   ביום אוקטובר 6, 2016 בשעה 6:46 am

  חיים מזר שלום.במקרה או שלא במקרה נפלתי על הקללות שלך מקסים.
  אני מנהלת חוג ליידיש.אנו מונים כ 40 איש באזור המרכז.
  אם אתה גר באזור ומעוניין להשתתף פעם בחודש במפגשים אנא
  פנה אלי אשרי אלה 0508863141 לפרטים.

 • ronbarak   ביום דצמבר 2, 2016 בשעה 5:38 pm

  המילה שוויץ ביידיש פרושה זיעה. לכן, מילולית, שוויצר הינו אדם מזיע.
  כיצד התגלגלה המילה לתאר אגם גאוותן או מתנשא?

 • ee   ביום פברואר 24, 2017 בשעה 5:26 pm

  היא התגנדרה
  כמו חווה לגט

 • מלכה   ביום מאי 10, 2018 בשעה 11:54 pm

  אמחייא

 • עדי בן-ישראל   ביום יולי 7, 2019 בשעה 8:05 pm

  געיי אין דער ערד
  בית קברות של גייז?

 • Weiss david   ביום ינואר 2, 2022 בשעה 7:32 pm

  עאר ארבט מוט די זייטן
  מי יכול להאיר את עיני למקור האמרה .?

טרקבאקים

השאר תגובה

%d בלוגרים אהבו את זה: