Site icon המולטי יקום של אלי אשד

אנשי הקוד

עטיפת "אנשי הקוד " ספר מדע בדיוני ברוסית מאת הסופר הישראלי פסח עמנואל.

בישראל יש אלפי חובבי מדע בדיוני ופנטזיה ,רובם קוראים גם באנגלית ומכירים את מיטב כותבי המדע הבדיוני והפנטזיה באנגלית  .אולם רק מעטים מהם יודעים על עצם קיומה  מתחת לחוטמם של סצינת מדע בדיוני פעילה מאוד בישראל שאחראית לעשרות ספרים ומאות סיפורים ,סצינת המדע הבדיוני בשפה הרוסית.

וכעת לראשונה  בעברית באתר "יקום תרבות "  סקירה מפורטת על סצינת כותבי המדע הבדיוני והפנטסיה בישראל בשפה הרוסית וראיונות עם  כמה מבכירי הכותבים שבה בסדרת מאמרים מאת דניאל קלוגר ופאבל איצקוב

ראו

אנשי הקוד סצינת המדע הבדיוני הרוסי בישראל  החלק הראשון

החלק השני-סופר מקובל ומזכ"ל

החלק השלישי -הבלדה של דניאל קלוגר

 -החלק הרביעי :הענק של המדע הבדיוני הרוסי בישראל

Exit mobile version